Ashtanga vinyasa joga - dynamická séria ásan z Mysore v Indii

ASHTANGA JOGA WORKSHOP S DALIBOROM ŠTEDROŇSKÝM 26.2-27.2.2011 V BRATISLAVE

SHRIVATSA JOGA WORKSHOP S MATEJOM JURENKOM 23.2.2011 V BRATISLAVE

Om

Vande gurunam charanaravinde
sandarshita svatmasukhava bodhe
nihshreyase jangalikayamane
samsara halahala mohasantyai

Abahu purushakaram
shankhacakrasi dharinam
sahasra shirasam shvetam
pranamami patanjalim

Om

Kontakt   Harmonogram

Tittibhasana Bakasana Urdha dhanurasana Urdha mukha pascimotanasana Mostik v stoji Adho mukha svanasana Padahastasana Urdha padmasana DSC0701 DSC0805 DSC0630 Ubhaja padanghustasana

Súbory na stiahnutie

Tu nájdete podklad k prvej sérii ashtanga jogy aj s fotkami, popisom pozícií, popisom dýchania a bandh, krátkou filozofiou a podmienkami na prax (25,6 MB)

Skrátená verzia prvej série ashtanga vinyasa jogy na stiahnutie (21,5 MB)